Informácie

Predseda organizačného výboru a odborný garant

Prof. MUDr. Ivica Lazúrová, DrSc., FRCP

Vedecký sekretár kongresu

Doc. MUDr. Soňa Kiňová, CSc.

Organizačný výbor

Doc. MUDr. Marián Babčák, CSc.

MUDr. Marek Felšoci, PhD.

MVDr. Ingrid Franková

MUDr. Laura Gombošová, PhD.

MUDr. Emília Pastrnáková

MUDr. Mikuláš Szakács

MUDr. Ľubomír Tomáš, PhD.

Doc. MUDr. Ivana Valočíková, PhD.

Programový výbor

Prof. MUDr. Peter Galajda, CSc.

Doc. MUDr. Peter Jackuliak, PhD.

Doc. MUDr. Soňa Kiňová, CSc.

Prof. MUDr. Ivica Lazúrová, DrSc., FRCP

Prof. MUDr. Marián Mokáň, DrSc, FRCP

Prof. MUDr. Ján Murín, CSc.

Prof. MUDr. Juraj Payer, PhD, FRCP, MPH

MUDr. Ľubomír Skladaný, PhD.

predsedovia odborných spoločností

Miesto konania kongresu

Grand Hotel Bellevue - Horný Smokovec, Vysoké Tatry

Rokovacie jazyky

slovenský, český, anglický

Adresa organizačného výboru

I. interná klinika UPJŠ LF a UNLP Košice Trieda SNP 1, 040 11 Košice, SK

Tel.: +421 55 640 3516, 640 3515

E-mail: ivica.lazurova@upjs.sk

Forma kongresu

Organizátori plánujú prezenčnú formu akcie, v prípade nepriaznivej epidemiologickej situácie bude mať podujatie dištančnú formu. Aktuálne informácie budú zverejnené na web stránke kongresu.

Možnosti prihlásenia na aktívnu alebo pasívnu účasť

online: www.interna2021.sk

e-mailom: vician@sls.sk

Kredity ARS CME

Každý registrovaný účastník dostane po skončení odborného programu potvrdenie o účasti s kreditovým hodnotením

Postery

poster formát 100(v) x 90(š) cm

Abstrakty

Abstrakty posielať E-mailom na adresu: ingrid.frankova@upjs.sk Termín pre zaslanie abstraktov: najneskoršie do 25. 4. 2021

Pokyny pre napísanie abstraktov

abstrakt nemá presahovať 1 stranu formátu A4, písmo Times New Roman, veľkosť 12, riadkovanie 1.

Registrácia

Slovenská lekárska spoločnosť, Cukrová 3, 813 22 Bratislava

Pavol Vician

tel.: +421 915 777 151

E-mail: vician@sls.sk

Registračný poplatok

členovia SIS
nečlenovia SISzdravotné sestry 
študenti, dôchodcovia
30,- EUR
50,- EUR
20,- EUR
10,- EUR

Registračný poplatok prosíme uhradiť bankovým prevodom na účet Slovenskej lekárskej spoločnosti vo VÚB,a.s.

IBAN: SK36 0200 0000 0000 0453 2012;

BIC: SUBASKBX;

VS: 21-1055/023

Potvrdenie o zaplatení poplatku je potrebné predložiť pri registrácii. Kongresový poplatok zahŕňa účasť na odbornom programe kongresu a kongresové materiály. Uhradené kongresové poplatky sa v prípade neúčasti nevracajú.

Ubytovanie

Zabezpečuje Progress CA, s.r.o.


Jednolôžková izba
Dvojlôžková izba
Grand Hotel Bellevue ****
od 109,- EUR
od 114,- EUR
Hotel Smokovec ***
od 77,- EUR
od 120,- EUR

Uvádzané ceny sú za izbu a noc vrátane raňajok, DPH a sú informatívne. Presná cena izby Vám bude potvrdená pri rezervácii v závislosti od typu a obsadenia izby. Počet miest v hoteloch je obmedzený, odporúčame včasnú objednávku. Rezervácia hotelov do: 10. 5. 2021

online: www.interna2021.sk

Kontaktná adresa

Progress CA, s.r.o., Krivá 18, 040 01 Košice, SK Ing. Beáta Kapustová, mobil: +421 905 411 511

E-mail: beata.kapustova@progress.eu.sk

Tel.: +421 55 68 06 261,

Fax: +421 55 68 06 156

www.progress.eu.sk

Ďalšie informácie o kongrese a odborný program nájdete na webovej stránke

www.interna2021.sk

www.progress.eu.sk